ملاقات‌هاي تجاري شرکت‌هاي ايراني با مايکروسافت و اپل در جيتکس ۲۰۱۵
آوریل 30, 2017
ورود دومين غول تجارت الکترونيکي چين به سيليکون ولي
آوریل 30, 2017

صدور پروانه کسب فروشگاه هاي زنجيره اي؛‌ بدون مانع

رئيس اتاق اصناف ايران: اين اتاق هيچ منعي براي صدور پروانه کسب به منظور ايجاد فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي ندارد.

به گزارش خبرگزاري آريا،علي فاضلي گفت: فروشگاه هاي زنجيره اي يکي از الزامات شهرهاي بزرگ است اما به دلايلي چون نياز به سرمايه گذاري سنگين، هنوز گسترش پيدا نکرده است.

وي افزود: فروشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ نياز به سرمايه گذاري هاي سنگيني دارند لذا نيازمند حمايت بيشتري هستند. اگر تسهيلات لازم از سوي مسئولان ذيربط فراهم شود، به يقين فروشگاه هاي کوچک ما هم به اين سمت حرکت خواهند کرد.

فاضلي با بيان اينکه يکي از عارضه هاي فعلي اقتصاد ايران توجه نکردن به بهبود فضاي کسب و کار است، افزود: در اين زمينه تسهيل قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل ها ضروري است.

وي ادامه داد: چنانچه به سمت بهبود فضاي کسب و کار حرکت نکنيم، در ايجاد اشتغال با مشکل مواجه مي شويم.

رئيس اتاق اصناف ايران تصري کرد: يکي از کارهايي که ما در سطح کشور براي فروشگاه هاي کوچک درنظر گرفته ايم، تشويق به ادغام به منظور تاسيس فروشگاه هاي زنجيره اي است.

فاضلي با بيان اينکه اکنون حدود ۱۰۸۵ واحد فروشگاه زنجيره اي در کشور داريم که فوق العاده کم است، گفت: حتي در تهران هم تعداد فروشگاه هاي زنجيره اي کم است لذا بايد براي سرمايه گذاران ايجاد اين فروشگاه ها تسهيلات ايجاد کرد و دولت و نظام بانکي بايد اين تسهيلات را فراهم کنند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا سرمايه گذاران خارجي هم مي توانند با همکاري اتاق اصناف ايران فروشگاه ايجاد کنند، اظهار کرد: منعي براي حضور سرمايه گذاران خارجي وجود ندارد اما در اين تغيير قوانين و آيين نامه ها و همچنين اصلاحات لازم بايد ازجانب دولت انجام شود نه اتاق اصناف.

فاضلي با بيان اينکه بايد انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاران ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي فراهم شود، تصريح کرد: البته ما سرمايه گذاران داخلي هم کم نداريم و شايد در اين بخش ( تاسيس فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي ) حتي نيازي به سرمايه گذاران خارجي هم نداشته باشيم.